Skriv bättre texter – 7 Enkla Tips

Det krävs inte mycket för att skriva adekvata texter nuförtiden. Men att skriva något som faktiskt träffar läsaren och som skapar en (ofta positiv) reaktion blir allt svårare i och med mängden av innehåll som produceras i olika medium. I denna koncisa artikel lär du dig sju enkla tips, som hjälper dig att skriva bättre och intressantare texter.

1. Steg ett är att få allt du vill säga på papper. Du kan finslipa senare.

Ett vanligt tankefel bland content- och copywriters är idéen att allt måste vara perfekt direkt. Man stannar på första meningen eller rubriken för att man inte direkt kommer på den absolut bästa versionen.

Detta leder till att det viktiga – själva sakinnehållet – ofta glöms bort redan i början. Som resultat blir själva artikeln, reklamen eller vad det nu är mycket sämre.

Det går alltid att redigera, putsa och klargöra delar av en text. Om texten inte finns till är det dock omöjligt.

Strunta alltså i ordval, grammatik och annat när du jobbar med första utkastet. I detta skede är ditt uppdrag endast att komma på det bästa argumenten och idéerna till texten, och att säkerställa att du får ner dom på papper.

2. Använd olika ramverk för olika delar av texten

Det finns hundratals olika ramverk för att skriva fungerande copy och content. Man behöver inte heller använda dom för hela texten utan bara vissa delar. T.ex. för introduktionen av en text, video eller reklam använder man ofta PAS -ramverket.

PAS står för problem, agitation, solution. Dvs. problem, agitera, lösning.

Nämn till början ett problem, som din målgrupp ofta upplever. Fortsätt med att gå djupare in i problemet. Vad kan det leda till om man inte fixar det? Hur känns det om problemet uppkommer regelbundet? Vad är det värsta som kan hända? Berätta till sist om lösningen till detta problem.

Beroende på vad som produceras kan man använda andra ramverk, här är ett antal som jag ibland använder:

För artiklar: APP

Agree – det här är ett problem
Promise – men det finns ett sätt att lösa det
Preview – i denna artikel lär du dig om lösningarna X,Y och Z)

För email: PASOP

Problem – Detta är ett problem
Agitation – Om du inte fixar det, händer dessa hemska saker
Solution – Men här är lösningen
Outcome – Tack vare lösningen kan du njuta av X,Y,Z igen, utan att vara rädd för de saker som nämndes i Agitation -delen
Problem – Men denna lösning fixar inte detta nya problem, som jag kommer att nämna i nästa email.

Detta ramverk är alltså samma som PAS, men man lägger till två element till slutet för att skapa en Zeigarnik-effekt (också kallad open loops på engelska). Man nämner ett problem och “öppnar” en loop och lämnar den i mitten med flit. Detta är en vanlig teknik i allt från Hollywood-filmer till Kalle Ankas fortsättningsberättelser, och det är något som du också borde använda så mycket som möjligt i dina email men också i längre texter, videon, guider… allt som är längre än en sida.

3. Idéen med varje mening är att få läsaren att läsa nästa mening.

Du vill självklart att man läser dina texter från start till slut. Därför måste du se till att det är så enkelt som möjligt att läsa och att ge så många orsaker som möjigt att fortsätta läsa.

Zeigarnik-effekten som jag nämnde lite tidigare är ett exempel på detta.

Ett annat exempel är att skriva kortare paragrafer ibland.

För att skapa variation.

Som en legendarisk amerikansk copywriter en gång sade:

“Tänk dig att din läsare måste besöka toaletten just nu, när de läser din text.” Vad gör du för att få dom att fortsätta läsa, fast de har väldigt bra orsaker till att göra det motsatta?

4. Använd så enkla ord som möjligt.

I akademiska cirklar känns det som en oskriven regel att kamouflera svagt sakinnehåll med avancerat språk och svårförstodda texter.

I verkligheten finns det lite orsaker till att följa denna modell. Du vill säkerligen att så många i din målgrupp som möjligt förstår vad du säger. Ju svårare texter du skriver, desto färre kommer att göra det.

Som filosofen Schopenhauer ryktas ha sagt:
Använd vanliga ord och säg ovanliga saker.

5. Data är bra, data som kommuniceras i form av en berättelse är bättre.

Vi är programmerade att förstå berättelser bättre än data. Men data behövs ofta till att rationalisera vissa beslut till andra.

Det är bättre att bevisa att något är sant med hjälp av data, men få kommer att ihåg din poäng om du inte kommunicerar den i form av en (kort) berättelse där datan spelar huvudrollen.

6. Din text ska vara så kort som möjligt (betyder inte att den måste vara kort).

Som en reklamman ungefär 60 år sedan lär ha sagt:

“Ingen läser reklam. De läser vad som intresserar dem. Ibland är det en reklam.”

Lång och kort är subjektiva tolkingar. Det är mera viktigt att dina texter är så korta som möjligt. Ta bort så mycket du kan från den färdiga texten utan att ändra eller försvaga på dina argument.

Om du kommer på ett bra försäljningsargument eller berättelser eller statistik som kan göra texthelheten bättre, kan det vara smart att lägga till det. Det är ingen panik om texten blir lite längre, så länge som vad du lägger till intresserar läsaren.

Här kan du utbyta text till vilken kommunikationstyp som helst. Är t.ex. ett 45-minuters webbinarie långt eller kort? Det beror helt på hur bra sakinnehållet är. Inte på tiden.

7. För att skiljas åt från andra måste du veta vad andra gör

Kontext är viktigt i detta tips. Ibland vill du t.ex. kamouflera din reklam till att se samma ut som de organiska inläggen runt reklamen. Detta är vanligt på sociala media och traditionella tidningar. I andra sammanhang vill du göra det tvärt motsatta.

Det enda sättet att veta hur du skiljer dig ut ur mängden är att ständigt granska vad konkurrenterna gör.

Detta tips känns som en självklarhet, men det är sällan jag hör någon fråga “har vi kollat vad konkurrenterna gör” när det är dags att skapa en reklam, en text eller video.

Vill du ha mera tips?

Prenumerera på mitt sporadiska, inofficiella och rätt så oprofessionella nyhetsbrev. Jag mejlar när jag har något viktigt att säga.

Mats Liljeström
Mats Liljeström
Articles: 29